zDolny Ślązak - (użtkownik niezalogowany)
Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Dokumenty

REGULAMIN KONKURSÓW 2018/19

HARMONOGRAM KONKURSÓW 2018/19

INSTRUKCJA

PROTOKÓŁ

Kuratorium Oświaty  Marszałek Województwa Dolnośląskeigo  Dolnosląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


© 2018 zDolny Ślązak